азанджапI


азанджапI(азанджапIэр, азанджапIэхэр)

минарет

Мэщытым ышъхьагъ тетэу е ыбгъукIэ щытэу, дэкIояпIэхэр зиIэ лъэгапIэу азэнаджэр зыщыджэрэр ары
Мэзэу шъхьащытым мэщытышхом иазанджапIэ закъор лъагэу, мэзэныкъор, къэхэлъэ тамыгъэм фэдэу шъхьащысэу, къыхэщы КI. Т.

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.